כבלים
cabel rcaXrca

cabel rcaXrca

High-quality, oxygen-free cables
All types of high-quality, oxygen-free OFC cables, connectors and plugs, available in white, transparent and black
© כל הזכויות שמורות ל-OmegaAudio, כתובת: הבנאי 19, א.ת. חולון, טלפון: 03-5568025/6, מייל: omegaaud@zahav.net.il